Malta Football Association
NEWS:
Stqarrija - Marsaxlokk FC
Jul 11, 2015
Posted in:

 

Il-Malta Football Association tavża li waqt Laqgħa Ġenerali Straordinarja li saret ilbieraħ fit-training ground ta’ Marsaxlokk Football Club, inħatarb’akklamazzjoni Kumitat ġdid ta’ 11-il persuna għall-klabb Xlukkajr.


 

Il-Laqgħa Ġenerali, quddiem folla sabiħa ta’ madwar 50 persuna, tmexxietmill-Viċi-President tal-MFA, l-avukat Chris Bonett, fejn dan spjega lill-membri ta’ Marsaxlokk FC li l-Member Status Committee tal-MFA, li ħa f’idejħ il-klabb Xlukkajr wara li ma ġiex ippreżentat lill-MFA Kumitat skontir-regoli tal-MFA sal-aħħar Laqgħa tal-Kunsill tal-MFA, se jagħti parir lill-Kunsill tal-MFA biex jirrikonoxxi uffiċjalment lill-Kumitat il-ġdid bħala l-Kumitat tal-klabb.

 

Issa se jibda’ perjodu ta’ xahrejn li fih il-Kumitat ta’ Marsaxlokk FC irid jippreżenta Statut ġdid u accounts approvati mill-membri lill-MFA, bil-għan li s-sitwazzjoni li sab fiha l-klabb Xlukkajr fl-aħħar xhur ma terġax tirrepeti ruħha.

 

Il-Malta Football Associationsodisfatta ħafna bl-eżitu tal-Laqgħa Ġenerali Straordinarja tal-bieraħ u temmen li dan jista’ jkun bidu ġdid għalklabb li sa ftit aktar minn 10 snin ilu kien qiegħed jiċċelebra r-rebħ tal-kampjonat Premier.

 

Madankollu,l-MFA, permezz tal-Member Status Committee, immexxi minn Dr. Bonett, se tagħmel monitoraġġ tas-sitwazzjoni f’Marsaxlokk bil-għan li l-Kumitat il-ġdid ikun jista’ jirnexxi fil-ħidma tiegħu biex b’hekk in-nies ta’ Marsaxlokk ikollhom klabb tal-futbol mibni fuq sisien sodi kif jixirqilhom.

 

Il-Kumitat il-ġdid elett hu ffurmat kif ġej:

 

President                                                           –          Frank Cachia

Viċi-President (1)                                             -           Royin Grech

Viċi-President (2) / Chairman tan-Nursery  -           Vincent Grech

Segretarju                                                          -           Joseph Mifsud

Teżorier                                                              -           Nikos Karamitsios

Membru tal-Kunsill MFA                                  -           Cedric Baldacchino

PRO                                                                     -           Daniel Zerafa

Membru                                                               -           Frank Buhagiar

Membru                                                               -           Adrian Baldacchino

Membru                                                               -           Saviour Bonnici

Membru                                                               -           Laurence Camilleri

Official Sponsors
Commercial Partners